Artikelen door admin

Nieuwkomers hoeven voor hun inburgering geen examen meer te doen in ‘oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’

Nieuwkomers hoeven voor hun inburgering geen examen meer te doen in ‘oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) schrapt dat zogenoemde ‘eindgesprek’ omdat inburgeraars daar nu 15 weken op moeten wachten – door een tekort aan examinatoren. In een brief aan de Tweede Kamer noemt Koolmees de wachttijd “onacceptabel”. Volgens Koolmees […]

Erkend referent: Meer inspecties door IND in 2018

De IND gaat in 2018 controles uitvoeren bij erkend referenten. De IND gaat controleren of de werkgever zich aan de verplichtingen onder de Vreemdelingenwet houdt. Deze verplichtingen betreffen de informatieplicht, administratieplicht en zorgplicht. Niet naleving van deze plichten kan leiden sancties, namelijk het opleggen van een waarschuwing, boete, zelfs tot schorsing of intrekking van het […]