Nieuwkomers hoeven voor hun inburgering geen examen meer te doen in 'oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt'

Nieuwkomers hoeven voor hun inburgering geen examen meer te doen in ‘oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) schrapt dat zogenoemde ‘eindgesprek’ omdat inburgeraars daar nu 15…

Erkend referent: Meer inspecties door IND in 2018

De IND gaat in 2018 controles uitvoeren bij erkend referenten. De IND gaat controleren of de werkgever zich aan de verplichtingen onder de Vreemdelingenwet houdt. Deze verplichtingen betreffen de informatieplicht, administratieplicht en zorgplicht. Niet…

Nieuwe mogelijkheden voor gezinshereniging in situaties met minderjarige Nederlandse kinderen

Dankzij een uitspraak het Europese Hof van Justitie in Luxemburg in de (Nederlandse) zaak Chavez-Vilchez e.a. (C-133/15) zijn er nieuwe mogelijkheden tot gezinshereniging in Nederland in situaties met minderjarige, Nederlandse kinderen.…