De IND gaat in 2018 controles uitvoeren bij erkend referenten. De IND gaat controleren of de werkgever zich aan de verplichtingen onder de Vreemdelingenwet houdt. Deze verplichtingen betreffen de informatieplicht, administratieplicht en zorgplicht.
Niet naleving van deze plichten kan leiden sancties, namelijk het opleggen van een waarschuwing, boete, zelfs tot schorsing of intrekking van het erkend referentschap. De IND zal op basis van een steekproef zal de IND een aantal bedrijven selecteren en vervolgens een afspraak maken bij de onderneming. Als erkend referent dient u te voldoen aan de informatie- administratie en zorgplicht. Hieronder zullen de informatie-, administratie- en zorgplicht.

 

Informatieplicht

Zowel de erkende werkgever als de niet-erkende werkgever hebben een informatieplicht. Alle wijzigingen die belangrijk zijn voor het verblijfsrecht van de vreemdeling moeten aan de IND worden gemeld. De erkende werkgever moet ook wijzigingen melden die van invloed zijn op de erkenning als referent. De informatie moet binnen 4 weken nadat het feit, de omstandigheid of wijziging heeft plaatsgevonden, worden gemeld.

 

Administratie- en bewaarplicht

U hebt een administratie- en bewaarplicht. De (erkende) referent moet de volgende informatie over de werknemer opnemen in zijn administratie:

  • De arbeidsovereenkomst, het aanstellingsbesluit of de gastovereenkomst.
  • De originele tewerkstellingsvergunning (indien vereist) of het aanvullend document van de gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (gvva).
  • Een kopie van het paspoort.
  • Bij overplaatsing van de werknemer in concernverband een verklaring van het (moeder)bedrijf in het buitenland en een verklaring van het bedrijfsonderdeel in Nederland.
  • De loonspecificaties.
  • Bij een (gereglementeerd) beroep zoals arts een bewijs van inschrijving in het BIG-register.

Soms moeten andere documenten in de administratie worden opgenomen. Dit hangt af van het verblijfsdoel waarmee de werknemer in Nederland verblijft.
U bewaart deze gegevens en stukken tot 5 jaar nadat het referentschap is beëindigd. De informatie mag ook digitaal worden bewaard. U kunt deze gegevens verstrekken als de IND daarom vraagt.

 

Zorgplicht

Erkende referenten hebben de plicht zorg te dragen voor een zorgvuldige werving en selectie van de kennismigrant of de werknemer die is overgeplaatst binnen de onderneming (Intra Corporate Transferee). Ook moet u de kennismigrant overgeplaatste werknemer op de hoogte stellen van de toelatings- en verblijfsvoorwaarden waaraan hij moet voldoen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *