Yabancılar ve göçmen hukuku

Yatırımcılar İçin İkamet İzni

Bir yatırımcı olarak ikamet izni için, aşağıdaki destekleyici belgelerle bir başvuru yapılmalıdır:

– Bankanın Hollanda şubesinden yapılan ve Hollanda’ya yatırılacak minimum 1.250.000 € tutarında bir miktarın yatırıldığını gösteren bir beyan. Bu beyan DNB lisanlı olan bir Hollanda bankası veya Avrupa Pasaportundan yararlanan, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA)’nın bir parçası olan bir yabancı bankanın Hollanda şubesi tarafından verilmeli ve;

– taraflar (yatırımcı ve şirket) tarafından imzalanan ve yatırımın amacını gösteren bir yatırım anlaşması.

Uygulamanıza eklemeniz gereken yatırımı gsöteren kanıtlar nereye yatırım yaptığınıza bağlıdır:
1. yenilikçi bir şirket;
2. bir veya daha fazla yenilikçi şirkete yatırım yapan bir sözleşme ortaklığı yoluyla;
3. Ekonomik İşler Bakanlığı’na göre, SEED-şemasına uygun bir fon;
4. Hollanda Katılımcı Şirketler Birliği (NVP) ile bağlantılı bir katılım fonu.

1. Yatırım yaptığınız yenilikçi şirket hakkında kanıtlar:
– Bağımsız bir taraf tarafından doğrulanmış son üç yılın yıllık hesapları, veya şirket üç yıldan daha az bir süre için mevcutsa, oluşumundan itibaren olan mevcut yıllık hesaplar;
– Yatırımın amacını açıklayan bir yatırım planı (iş planına veya yatırım anlaşmasına entegre edilebilir);
– Yatırımı, sermaye pozisyonunu, ciroyu, sonucu (net kar), istihdamı ve / veya inovasyon gibi hem teknolojik hem de teknolojik olmayan (örn. patentler) ve şirket ile beklenen etkileri gösteren veriler;
– Mali olmayan katkınızı ve belirli bir bilgi, belirli iş deneyimi, referanslar, patentler, ağ ve müşteriler gibi şirkete aktif katılım derecesini gösteren destekleyici belgeler

Şirket 3 yıldan kısa bir süre önce kurulmuşsa, aşağıdakiler hakkında bilgi içeren bir iş planı sunmanız gerekir:

– kişisel detaylar ve iş yönetimi geçmişi (eğitim, deneyim);
– ürün veya hizmet;
– ürün veya hizmet ve taşeronluk ortamına odaklanmış bir piyasa analizi;
– Fiyat politikasının / yapısının, içerdiği tüm maliyetler ile tanımlanması;
– organizasyon;
– bilanço;
– operasyonel gözden geçirmeler (gerçekleşmeler ve tahminler)
– Hesaplamaları içeren satış ve nakit akışı tahmini;
– İş yaratma ve yatırımlar için şartname ve bütçe.

2. Yatırım yaptığınız sözleşme ortaklıklarına dair kanıtlar:

– Ortaklığın kapsamını ve koşullarını gösteren katılımcılar arasındaki anlaşma;
– Organizasyonun yapısını ve yatırımları ve buna bağlı koşulları gösteren bir fon planı;
– sözleşme ortaklığının sürekliliğinin kanıtı (örn. yıllık hesaplar);
– Yatırımı, sermaye pozisyonunu, ciroyu, sonucu (net kar), istihdamı ve / veya inovasyon gibi hem teknolojik hem de teknolojik olmayan (örn. patentler) ve şirket ile beklenen etkileri gösteren veriler;
– Mali olmayan katkınızı ve belirli bir bilgi, belirli iş deneyimi, referanslar, patentler, ağ ve müşteriler gibi şirkete aktif katılım derecesini gösteren destekleyici belgeler

3. Ekonomik İşler Bakanlığı’na göre, SEED şemasına uygun bir fona katıldığınızı gösteren kanıtlar:

– fona katılımın kanıtı; ve
– SEED fonunun Ekonomi Bakanlığı tarafından tanındığına dair bir açıklama; veya
– Fonun SEEDS onayını almamasına rağmen Ekonomik İşler Bakanlığı’na göre SEED planına uyduğunu gösteren bir bildirge

4. Yatırım yaptığınız katılım fonu ile ilgili kanıt:

– NVP’ye bağlı bir katılım fonu katılımının kanıtı;
– Katılım fonuna NVP üyeliğinin kanıtı.