migratierecht

Zoekjaar hoogopgeleide

Werk zoeken na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek

U bent afgestudeerd of gepromoveerd of hebt wetenschappelijk onderzoek verricht en u wilt nu een baan zoeken of een eigen bedrijf starten. U woont in het buitenland of u bent nog in Nederland. U hebt een verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden’ nodig. Wat zijn de voorwaarden en hoe werkt de aanvraagprocedure?

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt niet eerder een verblijfsvergunning gehad voor het zoeken naar werk na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek op grond van het afronden van dezelfde opleiding of hetzelfde promotietraject of het verrichten van hetzelfde wetenschappelijk onderzoek. Hebt u verschillende studies of promotietrajecten afgerond of wetenschappelijke onderzoeken verricht? Na het afronden van elke studie, na elke promotie en na het verrichten van elk wetenschappelijk onderzoek kan een verblijfsvergunning voor een zoekjaar afgegeven worden. Deze studie, dit promotietraject of dit wetenschappelijk onderzoek moet dan wel zijn afgerond of verricht na uw vorige zoekjaar.
 • U hebt in de afgelopen 3 jaar:
  • een geaccrediteerde bachelor- of masteropleiding in Nederland afgerond; of
  • een postdoctorale opleiding van ten minste een academisch jaar (minimaal 10 maanden) in Nederland afgerond; of
  • een opleiding afgerond in het kader van de Wet op het specifiek cultuurbeleid; of
  • een opleiding afgerond in het kader van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken; of
  • een mastergraad behaald in het kader van een Erasmus Mundus Masters Course; of
  • een bij ministeriële regeling aangewezen hoger onderwijsopleiding afgerond; of
  • op enig moment wetenschappelijk onderzoek verricht. U had hiervoor in Nederland een verblijfsvergunning met als doel wetenschappelijk onderzoek in de zin van richtlijn 2005/71/EG of een verblijfsvergunning met als doel arbeid als kennismigrant voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek; of
  • aan een aangewezen buitenlandse onderwijsinstelling* een masteropleiding, een promotietraject of een postdoctorale opleiding afgerond of u bent gepromoveerd en u hebt:
   • een minimale score behaald van 6.0 bij het International English Language Testing System; óf
   • een minimale score behaald van 6.0 in een Engelse taaltest zoals opgenomen in de Gedragscode internationale student hoger onderwijs; óf
   • een diploma, certificaat of document als bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van het Besluit inburgering; óf
   • de masteropleiding, het promotietraject of de postdoctorale opleiding gevolgd in het Engels of het Nederlands.

Aangewezen buitenlandse onderwijsinstellingen zijn de onderwijsinstellingen die, op moment van afstuderen, opgenomen zijn in de top 200 van de algemene ranglijsten of in de top 200 van de beschikbare ranglijsten per vakgebied -die overeenkomen met het vakgebied waarin u bent afgestudeerd of gepromoveerd- van:

 • Times Higher Education World University Rankings
 • QS World University Rankings
 • Academic Ranking of World Universities

Heeft u hierover vragen? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag!