KANTOOR

Over Matpanozer advocatuur

Mr. L.K. Matpanozer is advocaat sinds 2011. Matpanozer advocatuur is een nichekantoor gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Ons kantoor heeft meer dan 10 jaar ervaring in het aanvragen van uiteenlopende soorten verblijfsvergunningen zoals verblijf bij partner, gezinshereniging, kennismigranten, arbeid als zelfstandige en studie.

Wij staan u graag bij in alle fasen van de procedure zoals het begeleiden bij een aanvraag verblijfsvergunning maar ook het voeren van bezwaarprocedures het voeren van beroepsprocedures bij de Rechtbank en Raad van State. Ook is ons kantoor gespecialiseerd in het voeren van procedures voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het indienen van klachten bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Specialisatie

Toegang en Verblijf (TEV procedures)
Gezinshereniging (verblijf bij ouder/minderjarig kind)
Chavez Vilchez – verblijf (stief) ouder bij Nederlands kind
kennismigranten
EU langdurig ingezetene/onbepaalde tijd vergunning
EU onderdanen en gezinsleden
Visum kort verblijf procedures
Verblijfsvergunning humanitair
Intrekking verblijfsvergunning
Opheffen inreisverbod
Zelfstandig ondernemers
Nederlands Amerikaans Vriendschapsverdrag (1956)
Nederlands-Japans Vriendschapsverdrag (1912)
Associatieovereenkomst tussen de Europese gemeenschap en Turkije (1963)
Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)

Lidmaatschappen

NOvA – Nederlandse Orde van Advocaten
WRV – Werkgroep Rechtsbijstand vreemdelingen
NJCM – Nederlands juristencomité voor de Mensenrechten
SVMA – Specialistenvereniging Migratie Advocaten

Lerna Matpanozer

Sinds 2011 is Mr. Matpanozer werkzaam als advocaat en gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. In 2009 heeft zij gewerkt bij de Immigratie en Naturalisatiedienst en vervolgens ervaring opgedaan bij de vreemdelingenkamer van de rechtbankAmsterdam. Met deze achtergrond is zij begonnen als advocaat en heeft zich volledig toegelegd op het vreemdelingenrecht.