migratierecht

Een werkvergunning krijgen in Nederland

Nederland is in principe restrictief in het verlenen van werkvergunningen. Om een werkvergunning te krijgen is een van de meest gebruikte regeling de Kennismigrantenregeling of in mindere mate de Blue Card regeling. We zullen kort de Kennismigrantenregeling bespreken.

Voor mensen met de nationaliteit van de Verenigde Staten zijn er minder restrictieve voorwaarden.Volg deze link voor een samenvatting van de voorwaarden voor mensen met de Amerikaanse nationaliteit.

Kennismigrantenregeling

Het is mogelijk om buitenlandse werknemers in Nederland te laten werken door middel van de kennismigrantenregeling. De kennismigrantenregeling kent twee voorwaarden:

  • Het looncriterium: Om als kennismigrant aangemerkt te worden dient de buitenlandse werknemer ten minste het volgende maandsalaris te verdienen:
  • Kennismigrant 30 jaar of ouder : €4.840 bruto per maand,
  • Kennismigrant jonger dan 30 jaar: €3.549 bruto per maand
  • Verlaagd salariscriterium na zoekjaar: €2.543 bruto per maand.

Promovendi, universitaire docenten en postdoctorale studenten onder de dertig jaar, kunnen als kennismigrant aangemerkt worden. Voor deze groep geldt geen looncriterium. Als algemene voorwaarde geldt dat het geboden salaris marktconform dient te zijn. De IND kan toetsen of de hoogte van het salaris overeenkomt met het salaris van anderen die soortgelijke functies vervullen.

• De tweede voorwaarde die de kennismigrantenregeling kent is dat de werkgever door de IND is goedgekeurd als erkend referent.

Het bedrijf dient over voldoende middelen te beschikken om het salaris van de kennismigrant te betalen. Verder dient de continuïteit van de onderneming voldoende gewaarborgd te zijn. Daarnaast wordt gekeken of het het bedrijf in het verleden zich goed gedragen heeft op het gebied van betalingsgedrag. De IND kan dit toetsen bij de Belastingdienst. Om toegelaten te worden tot de kennismigrantenregeling dient een bedrijf een aanvraag in te dienen bij de IND.

Een alternatief voor de kennismigrantenregeling is de zogeheten EU Bluecard. Voor informatie hierover of over de procedure voor toelating als erkend referent en over het aanvragen van de verblijfsvergunningen van kennismigranten, kunt u met ons contact opnemen, wij helpen u graag.