migratierecht

Kennismigrant

U hebt een arbeidsoverkomst met een werkgever of onderzoeksinstelling in Nederland. Deze werkgever is een door de IND erkende referent. Een erkende werkgever is opgenomen in het openbaar register erkende referenten.

  • U gaat voldoende inkomen verdienen.
  • Het overeengekomen loon is marktconform.

Aanvullende voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoeker

U hebt voldoende inkomen als uw bruto maandsalaris minimaal gelijk is aan het normbedrag voor alleenstaanden of echtparen / ongehuwd samenwonenden. Dit hangt af van uw gezinssituatie.
Het aanstellingsbesluit of de arbeidsovereenkomst is ondertekend namens de instelling. In dit besluit of contract staan de functieduiding en de functiecode vermeld zoals opgesteld in het Universitair Functieordeningssysteem (UFO).

Aanvullende voorwaarden voor arts in opleiding

U hebt voldoende inkomen als uw bruto maandsalaris minimaal gelijk is aan het normbedrag voor alleenstaanden of echtparen / ongehuwd samenwonenden. Dit hangt af van uw gezinssituatie.

Het opleidingsinstituut is aangewezen door de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC), Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) of Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC).

U staat geregistreerd in het BIG-Register. BIG staat voor ‘beroepen in de individuele gezondheidszorg’. Met een registratie mag de werkgever een zorgverlener met een buitenlands diploma zelfstandig laten werken. Uw werkgever moet een bewijs van deze registratie opnemen in zijn administratie.

Aanvullende voorwaarden voor overplaatsing in concernverband

U hebt een arbeidsovereenkomst, aanstellingsbesluit, gastovereenkomst of werkgeversverklaring van de buitenlandse werkgever. Hierin staat de duur van de overplaatsing, de aard van het dienstverband en het te ontvangen loon.

Niet-erkend referent

Erkenning is niet verplicht voor het in dienst nemen van buitenlandse werknemers voor arbeid in loondienst en Europese blauwe kaart.
Erkenning is ook niet verplicht voor het in dienst nemen van kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers met de Turkse nationaliteit.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag !