migratierecht

Internationaal handelsverkeer

Op 1 juli 2017 is de Regeling Internationaal handelsverkeer in werking getreden. Deze regeling biedt het internationale bedrijfsleven de mogelijkheid om flexibel buitenlandse arbeidskrachten tijdelijk naar Nederland te laten komen voor het verrichten van werkzaamheden die geen concurrentie opleveren met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU.

Het gaat bijvoorbeeld om werknemers die getraind worden in het werken met nieuwe machines of het geven van trainingen aan werknemers van een klant in het buitenland van het Nederlandse bedrijf.

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor de Regeling Internationaal handelsverkeer, moeten eerst bij het UWV een verzoek indienen om toelating van een traject met bijbehorende werkzaamheden.

Wanneer een traject is toegelaten, dan hoeft de werkgever geen tewerkstellingsvergunning (TWV) meer aan te vragen voor buitenlandse werknemers die bij het traject betrokken zijn. De werkgever kan volstaan met het aanmelden van de werknemers bij het UWV.

De IND kan op grond van de Regeling internationaal handelsverkeer een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd verlenen onder de beperking ‘arbeid in loondienst’, als is aangetoond dat het traject van de werkgever is toegelaten tot de regeling en de werkgever de werknemer heeft aangemeld bij het UWV. De verblijfsvergunning kan voor ten hoogste 1 jaar worden verleend en verlengd.

Wilt u meer informatie over deze regeling? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!