migratierecht

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen

Komt u van buiten de Europese Unie (EU) en wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u in de meeste gevallen een verblijfsvergunning nodig. Soms moet u daarvoor eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen. Dit is een speciaal inreisvisum. Met de
gecombineerde procedure Toegang en Verblijf (TEV) vraagt u de mvv en de daaropvolgende verblijfsvergunning aan.

Nationaliteit is bepalend

Uw nationaliteit bepaalt of u een mvv moet aanvragen. Ook als u niet in uw land van herkomst woont of in een ander land een verblijfsvergunning
heeft. Heeft u de nationaliteit van één van de onderstaande landen? Dan heeft u geen mvv nodig en kunt u in Nederland een verblijfsvergunning zonder mvv aanvragen.

  • Australië
  • Canada
  • Japan
  • Monaco
  • Nieuw-Zeeland
  • Vaticaanstad
  • Verenigde Staten
  • Zuid-Korea

Bent u een EU/EER-onderdaan of Zwitser? Dan hoeft u geen mvv of verblijfsvergunning aan te vragen. Bent u familielid van een EU/EER- onderdaan of Zwitser? Dan bent u niet mvv-plichtig en kunt u in Nederland een verblijfsvergunning zonder mvv aanvragen.

Voorwaarden

Als u een mvv en verblijfsvergunning aanvraagt heeft u een verblijfsdoel nodig. Bijvoorbeeld studie, werk of een bezoek aan een familielid. Bij elk verblijfsdoel horen voorwaarden waaraan u moet voldoen. Daarnaast zijn er algemene voorwaarden die voor iedereen gelden. Wilt u in Nederland bij een familielid gaan wonen of werken als geestelijk bedienaar? Dan moet u het basisexamen inburgering buitenland hebben behaald voordat u de mvv aanvraagt.

Machtiging tot voorlopig verblijf aanvragen

Een referent in Nederland vraagt de mvv meestal aan. Een referent is de persoon bij wie u in Nederland wilt wonen. Of de organisatie die uw verblijf in Nederland regelt. Bijvoorbeeld een school of werkgever. De referent vraagt de mvv aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Heeft u geen referent? Dan vraagt u zelf de mvv aan bij de Nederlandse ambassade. Dat doet u in uw land van herkomst of in een ander land waar
u een verblijfsvergunning heeft.

Het is aan te bevelen een verblijfsvergunning en MVV door een professional aan te laten vragen. Onvolledige of incorrect ingevulde documenten worden door de IND per definitie afgewezen. Voor informatie over het aanvragen van TEV en MVV kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag!