Wijzigingen per 1 januari 2022

Nieuwe normbedragen en leges De normbedragen in het kader van Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de minister van SZW herzien en gepubliceerd in de Staatscourant. Een normbedrag is…

Nieuwkomers hoeven voor hun inburgering geen examen meer te doen in ‘oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’

Nieuwkomers hoeven voor hun inburgering geen examen meer te doen in ‘oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) schrapt dat zogenoemde ‘eindgesprek’ omdat inburgeraars daar nu 15…

Nieuwe mogelijkheden voor gezinshereniging in situaties met minderjarige Nederlandse kinderen

Dankzij een uitspraak het Europese Hof van Justitie in Luxemburg in de (Nederlandse) zaak Chavez-Vilchez e.a. (C-133/15) zijn er nieuwe mogelijkheden tot gezinshereniging in Nederland in situaties met minderjarige, Nederlandse kinderen.…