Nieuwkomers hoeven voor hun inburgering geen examen meer te doen in ‘oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’

Nieuwkomers hoeven voor hun inburgering geen examen meer te doen in ‘oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) schrapt dat zogenoemde ‘eindgesprek’ omdat inburgeraars daar nu 15 weken op moeten wachten – door een tekort aan examinatoren.

In een brief aan de Tweede Kamer noemt Koolmees de wachttijd “onacceptabel”. Volgens Koolmees is het “bijzonder moeilijk” om aan gekwalificeerde examinatoren te komen. Hij overweegt ook om het hele onderdeel ‘oriëntatie op de arbeidsmarkt’ te laten vallen voor mensen die al aan het werk zijn.

De inburgering bestaat nu uit zes onderdelen: lezen, schrijven, spreken, luisteren, kennis van Nederland en oriëntatie op de arbeidsmarkt. Nieuwkomers krijgen er drie jaar de tijd voor. Door de komst van grote aantallen asielzoekers in 2015 en 2016 zijn er vanaf 2017 wachttijden ontstaan bij de examens voor de inburgering. Wie daardoor over de termijn van drie jaar dreigt heen te gaan, krijgt van het ministerie nu extra tijd. De maatregelen zullen zo snel mogelijk in werking treden.