migratierecht

Zelfstandige ondernemer

U wilt in Nederland als zelfstandig ondernemer werken. Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning?

De werkzaamheden die u gaat uitvoeren hebben een wezenlijk belang voor de Nederlandse economie. Het product of de diensten die u gaat aanbieden moeten een innovatief karakter hebben voor Nederland. Voor de beoordeling hiervan vraagt de IND advies bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO handelt hierin namens de Minister van Economische Zaken.

Het wezenlijke belang wordt beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. Het puntensysteem bestaat uit 3 onderdelen:

1. Persoonlijke ervaring (opleiding, ondernemerschap, werkervaring).
2. Ondernemingsplan (marktanalyse, product/dienst, prijs, organisatie, financiering).
3. Toegevoegde waarde voor Nederland (innovativiteit, arbeidscreatie, investeringen).

Voor start ups en Eu

Let op: Voor Turkse onderdanen gelden soepelere regels in verband met het Turkse associatiebesluit. Heeft u hierover vragen? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!