Nieuwe mogelijkheden voor gezinshereniging in situaties met minderjarige Nederlandse kinderen

Dankzij een uitspraak het Europese Hof van Justitie in Luxemburg in de (Nederlandse) zaak Chavez-Vilchez e.a. (C-133/15) zijn er nieuwe mogelijkheden tot gezinshereniging in Nederland in situaties met minderjarige, Nederlandse kinderen. Voor deze aanvraag is geldt geen MVV-vereiste, inburgeringsvereiste of inkomensvereiste.