Wijzigingen per 1 januari 2022

Nieuwe normbedragen en leges

De normbedragen in het kader van Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) worden
ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de minister van SZW herzien en gepubliceerd in de
Staatscourant. Een normbedrag is wat u moet verdienen om een vreemdeling naar Nederland te
halen.

Aanvraag verblijfsvergunning voor verblijf bij een
familielid

Normbedragen geldig van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022
​Verblijfsvergunning voor verblijf bij partner ​
​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.725,00

​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 1.863,00

​Verblijfsvergunning voor verblijf bij een ander familielid ​
De referent is een gehuwd/geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend​
​​​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld € 1.725,00

​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld € 1.863,00

​De referent is een alleenstaande ouder ​ ​ ​
​​​Bruto sv-loon per maand zonder vakantiegeld ​€ 1.207,50

​​Bruto sv-loon per maand met vakantiegeld ​€ 1.304,10

Aanvraag voor een verblijfsvergunning kennismigrant en
Europese blauwe kaart

Salariscriteria 2022
​Kennismigrant 30 jaar of ouder € 4.840 bruto per maand

​Kennismigrant jonger dan 30 jaar € 3.549 bruto per maand

Verlaagd salariscriterium € 2.543 bruto per maand

Europese blauwe kaart (EU Blue Card) € 5.670 bruto per maand

Inburgeren in Nederland
Met ingang van 2022 geldt in Nederland een nieuw inburgeringsstelsel op grond van de nieuwe Wet inburgering 2021. Gemeenten gaan een belangrijke rol spelen bij de begeleiding van nieuwkomers in Nederland die inburgeringsplichtig zijn. Ze stellen samen met hen een persoonlijk inburgerings plan op. In de nieuwe wet is het gewenste taalniveau voor nieuwkomers verhoogd naar in beginsel niveau B1. Voor inburgeringsplichtige vreemdelingen (zoals asiel statushouders en gezinsmigranten) bestaan voortaan drie
verschillende leerroutes om aan hun inburgeringsplicht te voldoen.

Inburgeren in het buitenland
De IND controleert of nieuwkomers het basisexamen inburgering in het buitenland hebben behaald bij de beoordeling van de aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en de verblijfsvergunning. Tegelijkertijd met de invoering van de nieuwe inburgeringswet is een uitzondering op de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers per 1 januari 2022 komen te vervallen.

Langere geldigheidsduur arbeidsvergunningen
Vanaf 1 januari 2022 is de geldigheidsduur van diverse vergunningen voor arbeid in loondienst verlengd van één naar maximaal drie jaar (tenzij de duur van het arbeidscontract korter is). Het betreft hierbij mensen die in Nederland willen werken op basis van een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA), de Regeling Internationaal Handelsverkeer en de regeling voor Essentieel start-up personeel.

Aziatische koks

De Regeling Aziatische Horeca is per 1 januari 2022 komen te vervallen voor nieuwe, eerste aanvragen. Het gaat dus om vreemdelingen die nog niet eerder tot Nederland zijn toegelaten als kok in de Aziatische keuken. Dit heeft het ministerie van SZW besloten vanwege signalen van misbruik. Voor toelating van nieuwe koks kan een GVVA-aanvraag worden gedaan bij de IND.