migratierecht

Gezinshereniging

U wilt in Nederland samenwonen met uw echtgenoot of partner. Om in Nederland bij uw echtgenoot of partner te kunnen wonen hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

Voorwaarden 

  • U bent met elkaar getrouwd of u hebt samen een geregistreerd partnerschap. Of u bent ongetrouwd en hebt een duurzame en exclusieve relatiemet elkaar.
  • Uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit of uw partner woont in Nederland met een geldige verblijfsvergunning.
  • U hebt het basisexamen inburgering buitenland gehaald of u bent vrijgesteld en hoeft het examen niet te doen.
  • Uw partner heeft voldoende inkomen. Dit inkomen is zelfstandig en duurzaam. In de volgende situaties geldt deze voorwaarde niet:
    • Uw partner heeft de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd is niet voor iedereen gelijk.
    • Uw partner is blijvend en volledig arbeidsongeschikt.
    • Uw partner is blijvend niet in staat aan de plicht tot arbeidsinschakeling te voldoen. Neem contact op met de IND voor meer informatie.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen gunstigere voorwaarden van toepassing zijn in verband met het Turkse associatiebesluit.  Zo zijn alleenstaande ouders vrijgesteld van het middelenvereiste.

Heeft u vragen hierover? Neem contact met ons op! Wij helpen u graag!