Yabancılar ve göçmen hukuku

Yüksek Eğitimli Kişiler İçin Arama Yılı

Çalışma, terfi veya bilimsel araştırmadan sonra iş arama
 

Mezun oldunuz, doktoranızı tamamladınız ya da bilimsel araştırmalar yaptınız ve bir iş bulmak ya da kendi işinize başlamak istiyorsunuz. Yurt dışında yaşıyorsunuz veya Hollanda’dasınız. Yüksek eğitimli kişiler olarak arama yılı için ikamet iznine ihtiyacınız var. Bu ikamet izni için koşullar nelerdir ve başvuru süreci nasıl işler?

Bir AB / AEA ülkesi veya İsviçre vatandaş ve aile üyeleri için farklı koşullar geçerlidir.

Gereksinimler
 

Herkes için geçerli olan bir dizi şart vardır. Ayrıca, aşağıdaki koşulları da yerine getirmeniz gerekir:

Daha önce aynı çalışma programını veya aynı doktora programını tamamlama veya aynı bilimsel araştırmayı gerçekleştirme temelinde çalışma, terfi veya bilimsel araştırmadan sonra iş aramak için oturma izni almadınız. Çeşitli çalışmaları ya da doktora programlarını tamamladınız ya da bilimsel çalışmalar yaptınız. Her çalışmanın tamamlanmasından sonra, her terfiden sonra ve her bilimsel araştırmadan sonra arama yılı için ikamet izni verilebilir. Bu çalışma, bu doktora yörüngesi ya da bu bilimsel araştırma, daha önceki arama yılı sonrasında tamamlanmış ya da gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Son 3 yılda:
Hollanda’da akredite bir lisans veya yüksek lisans programı; veya
Hollanda’da en az bir akademik yıl (en az 10 ay) boyunca bir lisansüstü program; veya
Özel Kültür Politikası Yasası kapsamında bir program; veya
Dışişleri Bakanlığı’nın kalkınma işbirliği politikası bağlamında bir program; veya
Erasmus Mundus Masters Kursu çerçevesinde yüksek lisans derecesi; veya
Bakanlık tüzüğü ile belirlenen bir yüksek öğretim programı; veya
herhangi bir zamanda bilimsel araştırma tamamladınız. Hollanda’da, 2005/71 / EC sayılı Direktifin anlamı dahilinde bilimsel araştırma amacıyla bir oturma izniniz ya da bilimsel araştırmanın yürütülmesi için yüksek vasıflı bir göçmen olarak istihdam amacıyla oturma izniniz vardı; veya
bir yüksek lisans programı, bir doktora programı veya belirlenmiş bir yabancı eğitim kurumunda bir lisansüstü ders * veya bir doktoraya sahipsiniz ve:
International English Language Testing System’den en az 6.0 puan; veya
Code of Conduct for International Higher Education Students’da yer alan İngilizce sınavından en az 6.0 puan; veya
Sivil Entegrasyon Kararnamesinin 2.3’üncü maddesinin birinci paragrafında belirtilen şekilde bir diploma, sertifika veya belge; veya
İngilizce veya Hollandaca takip edilen lisanüstü programı, yüksek lisans programı veya doktora programı.

Belirlenmiş yabancı eğitim kurumları, mezuniyet zamanında, genel sıralamaların en üst 200’ünde veya mezun başına mevcut sıralamaların ilk 200’ünde yer alan, yani mezun olduğunuz ya da doktoranızı tamamladığınız alana tekabül eden eğitim kurumlarıdır:

Times Yüksek Öğretim Dünya Üniversite Sıralaması
QS Dünya Üniversite Sıralaması
Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralaması

Sorularınız ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.